Прирачник за бренд стратегиjа со 7 алатки

За тебе ги собравме 7те најважни стратегиски алатки кои ќе ти помогнат како наjлесно да jа наjдеш и искомуницираш есенциjата на твоjот бренд.

Мал дел од она што го добиваш.

Работна тетратка

Водич за одредување на мисиjата и визиjата на твоjот бренд со реални примери од успешни компании.

Темплеjт за публика

Шаблон за одредување на buyer persona со сите неjзини карактеристики.

Чеклиста за визуелен идентитет

Ќе дознаеш што ти е потребно за креирање на визуелен идентитет коj ќе jа пренесе твоjата порака.

Прашалник за анализа на конкуренциjа

Шаблон за како наjлесно да jа идентификуваш конкуренциjата.

Што содржи?

Во овоj прирачник ги собравме сите алатки, примери, совети, темплеjти и прашалници потребни за креирање на бренд. Преку нивно користење ќе можете да го наjдете срцето на вашиот бренд и да направите нова комуникациска стратегиjа или пак да jа унапредите постоечката бренд стратегиjа.

Симни го прирачникот

Дали сакаш да продолжиме да споделуваме корисни информации во врска со брендинг и комуникациска стратегија со тебе, од време на време?

Прирачникот е адаптиран според материјалите на Column Five agency.

Коj го користи?

Компании кои ги користеле методите од овоj прирачник за бренд стратегиjа.

Сакаш да соработуваме?

Ајде да се запознаеме и да ги разгледаме можностите за заедничка соработка.

Ако создадеме свет во кој вистинските приказни се комуницираат, ќе создадеме свет во кој доброто победува.

Симни го бесплатниот Прирачник за бренд стратегија

со вклучени 7 алатки кои ќе ти помогнат да ја креираш или унапредиш стратегијата на твојот бренд.